Styrelsen

Styrelsemöte i Tintinföreningen! Teckning av Anders Brandén Klang.

Styrelsemöte i Tintinföreningen! Teckning av Anders Brandén Klang.

Nuvarande styrelse:

ordförande
Björn Wahlberg

vice ordförande & sekreterare
Per Jerling

kassör
Per-Olov Dejfors

försäljningsansvarig
Fredrik Skantz

övriga ledamöter
Karolina Hansson
Stefan Hedqvist
Johan Marcopoulos
Monika Orski
Johan Svensson

valberedningen
Kalle Alm
Jan Åström

Kommentarer inaktiverade.