Styrelsen


Styrelsemöte i Tintinföreningen! Teckning av Anders Brandén Klang.

Nuvarande styrelse:

ordförande
Björn Wahlberg

vice ordförande & sekreterare
Per Jerling

kassör
Henrik S. Tedeby

PR-ansvarig
Fredrik Skantz

IT-ansvarig
Johan Svensson

ledamöter
Karolina Hansson
Johan Marcopoulos
Monika Orski
Helena Skantz

valberedning
Kalle Alm
Janne Åström

föreningsrevisorer
Örjan Bergstedt
Per-Olov Dejfors

Kommentarer inaktiverade.