Styrelsen

Styrelsemöte i Tintinföreningen! Teckning av Anders Brandén Klang.

Styrelsemöte i Tintinföreningen! Teckning av Anders Brandén Klang.

Nuvarande styrelse:

ordförande
Björn Wahlberg

vice ordförande & sekreterare
Per Jerling

kassör
Henrik S. Tedeby

försäljningsansvarig
Fredrik Skantz

övriga styrelseledamöter
Karolina Hansson
Johan Marcopoulos
Monika Orski
Helena Skantz
Johan Svensson

valberedningen
Kalle Alm
Jan Åström

föreningsrevisorer
Örjan Bergstedt
Per-Olov Dejfors

Kommentarer inaktiverade.