Info

© Hergé/Moulinsart

© Hergé/Moulinsart

Generation T – Den svenska Tintinföreningen är en ideell förening för alla som gillar Tintin och Hergé.

Föreningen bildades den 10 februari 2007.

Föreningens kongeniala logga har tecknats av Per Demervall.

* * *

Ur föreningens Stadgar:

§2 Syfte
2.1 Generation T är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som har till syfte att föra samman personer som är intresserade av tecknaren Hergé och Tintins äventyr samt verka för att öka kunskapen om och det allmänna intresset för serien.

2.2 För att förverkliga sitt syfte ska föreningens strävan vara att:

  • fördjupa kunskaperna om Tintins äventyr och upphovsmannen Hergé
  • verka för att Tintin ständigt hålls aktuell
  • befrämja de allmänmänskliga och humanistiska värderingar som Tintin står för.

2.3 Konkret ska föreningen:

  • anordna ett årsmöte med Tintintema i sällskaplig samvaro
  • ha en webbsida med information om föreningens verksamhet
  • publicera en årsbok med artiklar, intervjuer, föredrag i tryckt form med mera
  • arrangera evenemang i form av föreläsningar, utställningar samt guidade resor
  • samarbeta med olika organisationer, museer, företag och privatpersoner som stödjer föreningens syfte
  • samarbeta med andra Tintinföreningar i världen.

* * *

Vadå ”Generation T”?

Vad betyder egentligen uttrycket ”Generation T”? Och varför har vi valt att kalla föreningen så? När föreningen grundades 2007 döpte vi den till Generation Tintin. Och så fick föreningen heta i drygt tre år, tills Hergés upphovsrättsinnehavare i Bryssel upplyste oss om att det var varumärkesintrång. Efter en omröstning bland föreningens medlemmar i mars 2010 blev det vinnande förslaget Generation T – Den svenska Tintinföreningen.

Tintin står för någonting positivt. Han är en livsbejakande hjälte som aldrig ger upp, som alltid försöker finna en kreativ lösning. Tintins värld är befolkad av levande karaktärer med mål och visioner, oavsett om de är hjältar eller skurkar. Själva uttrycket Generation Tintin myntade undertecknad till ett seminarium på bokmässan i Göteborg 2004. I mässprogrammet kunde man läsa: »Glöm Generation X! Glöm Generation I (för Ironi)! Nu regerar Generation Tintin!« Jag var helt enkelt trött på allt tal om att människor ur min egen generation skulle stämplas som cyniska och ironiska. Att de inte hade någon framtid. Att de var håglösa och destruktiva. Själv tyckte jag att jag var kreativ och bejakade min glädje i positiv anda. Men det var först när den nya översättningen av Tintin kom ut 2004–2005 och jag började få hundratals brev och mejl från Tintinfantaster, som tanken slog mig att det var dags för ett namnbyte på generationen. Det hade ju gått bra för alla Tintinvänner som hörde av sig: de jobbade som lärare, astronomer, museiintendenter, ingenjörer, formgivare, redaktörer… eller journalister!

Men tro inte att det bara är en viss generation född ett visst årtal som har rätt att tillhöra Generation Tintin! För det finns nämligen flera generationer Tintin. Den första svenska generationen Tintin var den som växte upp på sent 40-tal och läste Tintin i veckotidningen Tjugofemman, sedan följde en generation som var unga när Bonniers gav ut de fyra första albumen i inbunden form. Den stora Tintingenerationen är den som på slutet av 60- och början av 70-talet slukade Tintin i Illustrationsförlagets/Carlsen if:s utgåva. Och i dag har vi en ny ung generation som läser Tintin i en ny översättning.

Därför har vi valt att kalla Tintinföreningen för Generation Tintin. Oavsett ålder tillhör man ändå en Tintingeneration. Och den följs av ständigt nya generationer. Varmt välkommen att tillhöra Generation T(intin)! Eller GT, som vi även kallar den internt.

Björn Wahlberg, ordförande & Tintinöversättare