Verksamhet 2012

Generation T – Den svenska Tintinföreningens sjätte verksamhetsår blev ett jubileumsår eftersom föreningen firade sitt femårsjubileum. Föreningen ordnade evenemang på bl.a. Östasiatiska museet, Observatoriemuseet och på Kulturhuset i Stockholm samt en resa till Bryssel.

Den 24 januari arrangerade föreningen tillsammans med Östasiatiska museet i Stockholm ett spännande evenemang om 
Tintin och äventyret i Inkariket. Med ut
gångspunkt från Tintinalbumet Solens tempel diskuterades vad som var fiktion och verklighet. Björn Wahlberg inledde med att skissera bakgrunden till albumet. Därefter följde en dialog mellan honom och Amerikaintendenten Staffan Brunius vid Etnografiska museet. Kvällen avslutades med en guidad visning av de äkta föremålen på plats i Inkautställningen i Bergrummet. Evenemanget lockade omkring 70 deltagare.

Den 15 april ordnade föreningen i samarbete med Serieteket evenemanget »Tintin i filmens värld« på Bibliotek Plattan på Kulturhuset i Stockholm, med anledning av DVD-släppet av Steven Spielbergs film Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet. Björn Wahlberg och populärkulturexperten Göran Everdahl berättade kåserande om Tintins långa historia på film och om Hergés stora filmintresse inför omkring 60 besökare.

Föreningen medverkade för femte året i rad på Stockholms Internationella Seriefestival (f.d. SPX) på Kulturhuset i Stockholm helgen den 28–29 april. Vi marknadsförde föreningen, värvade medlemmar, sålde Tintinprylar och anordnade som vanligt två svåra Tintin Quiz med Tintinbilar som pris. Dessutom föreläste den franske serieexperten Benoît Mouchart om Hergé på söndagen. Föredraget handlade om Hergés utveckling som illustratör – både ur politiskt och psykologiskt perspektiv. Ett femtiotal personer lyssnade.

Tintinföreningen firade fem år och höll sitt femte årsmöte den 26 maj på Kulturhuset i Stockholm. Förutom for
malia i vanlig ordning presenterades historien om Generation T(intin) i en minneskavalkad av Per Jerling och Fredrik Polland. Årsboken Tintinism 2012 delades ut till de närvarande medlemmarna: spännande läsning på 176 sidor. I pausen bjöds på jubileumstårtor och tilltugg. Huvudpersonen för dagen var den brittiske tintinologen Michael Farr, välkänd för svenska Tintinvänner som författare av tre faktaböcker om Tintin och Hergé. Michael Farr, som är hedersmedlem i GT, kom till Stockholm för att hälsa på sina svenska Tintinvänner och hålla ett spännande föredrag om Tintin och Hergé som var mycket uppskattat. Föredraget handlade om Hergés dokumentation och noggranna research. Farr är van vid att hålla föredrag i en timme, men här fick han breda ut sig under två timmar, vilket han uppskattade mycket. Efter föredraget hölls en frågestund där Tintinvännerna fick chans att få svar på sina frågor. Före årsmötet hade Michael Farr signerat sina böcker på Officemakers i Gamla stan. Efter årsmötet hölls en gemensam middag på restaurang Mongolia Djingis Khan. Till årsmötet slöt omkring 80 personer upp.

Den 25–26 augusti arrangerades den fjärde resan i föreningens historia och för tredje gången var resmålet Bryssel – Hergés och Tintins hemstad. Ove Brinkheden och vår egen man i Bryssel, Jakob Palmkvist, guidade denna gång. Totalt deltog 12 personer. Lördagen ägnades åt en stadsvandring i Hergés och Tintins fotspår. Bland annat besöktes Tintinbutiken vid Grand Place, den stora väggmålningen från Det hemliga vapnet samt flera andra intressanta platser i staden. Dagen avslutades med gemensam middag. Målet för söndagen var Musée Hergé i Louvain-la-Neuve utanför Bryssel, som vid denna tidpunkt hade en stor utställning på temat I Tibet med Tintin.

Tisdagen den 25 september blev en dag som Tintinfantaster i hela Sverige sent ska glömma. Det var då »Kulturhuset i Stockholm kastade ut Tintin«, enligt en artikel i Dagens Nyheter. Det var den konstnärlige ledaren för Kulturhusets barn- och ungdomsverksamhet som beslutat att gallra ut samtliga Tintinalbum från barnbiblioteket TioTretton, med motiveringen att de spred koloniala nidbilder. Beslutet togs tillbaka dagen efter och en stor debatt följde i media – »Tintingate« var ett faktum. Tintinföreningen tog naturligtvis avstånd från beslutet att plocka bort Tintin och skickade ut ett pressmeddelande den 4 oktober.

Den 6 november höll Rymdstyrelsens informationsansvarige Johan Marcopoulos föredraget »Tintin på månen och Apollo 11« på Observatoriemuseet i Stockholm. Med hjälp av bilder och filmklipp studerades likheter och skillnader mellan Tintins resa och verklighetens månfärder. Åhörarna fick också se ett unikt filmklipp med astronauten Christer Fuglesang, där han berättade om sin syn på Tintin. Ett antal deltagare tog också chansen att efter föredraget ta del av en specialvisning av observationskupolen och dess klassiska teleskop från 1910. Evenemanget lockade närmare 70 deltagare.

Den 25 november arrangerade Tintinföreningen »Tintin i Kina« – ett familjeevenemang tillsammans med Östasiatiska museet om Kina i allmänhet och Blå lotus i synnerhet. Tintinföreningen ansvarade för två föredrag under eftermiddagen, där det första vände sig till en yngre publik och hela familjen, medan det andra vände sig till vuxna. Föredragshållare var Jan Romgard, journalist och doktorand i kinesiska vid Stockholms universitet, och Björn Wahlberg, Tintinföreningens ordförande. Familjeföredraget bjöd på en spännande jämförelse mellan fakta och fiktion. I det andra gavs en mer djupgående skildring av Hergés research, om den politiska situationen i Kina, om Hergés möte med och relation till Tchang. Museets personal stod för guidade visningar av de kinesiska samlingarna. I Ateljé Draken kunde barn måla sin egen porslinsmugg och dekorera med drakar och lotusblommor. Man kunde även prova på att skriva kinesisk kalligrafi med tusch och pensel. Omkring 50 personer deltog i evenemanget.

Den 30 november höll Officemakers i Gamla stan, Stockholm, releasefest för de två Tintinalbumen Enhörningens hemlighet och Rackham den rödes skatt som kom ut i stort lyxformat. Böckerna presenterades, butikens eget husband spelade musik, det minglades och serietecknaren Ola Skogäng signerade böcker. Flera av föreningens medlemmar var på plats.

Den 15 december firade föreningen för andra året i rad in den annalkande julen med Tintinglögg, pepparkakor, lussekatter, julmust och julgodis hos Kim och Tiina på Officemakers i Gamla stan, Stockholm. Monika Orski höll i en svår men rolig Tintin Quiz med många priser. Omkring 25 personer deltog.

Under 2012 välkomnade föreningen tre hedersmedlemmar: Göran Everdahl, journalist och filmkritiker; Benoît Mouchart, författare och konstnärlig ledare för den Internationella Seriefestivalen i Angoulême; samt Serieteket i Kulturhuset, Stockholm. © GT 2013