Verksamhet 2008

Generation Tintins andra verksamhets­år blev precis som det första ett innehållsrikt och spännande år. Medlems­­antalet kom att stiga successivt under året tack vare ett flertal värvningskampanjer. Året präglades också av det fortsatt starka allmänintresse för Tintin som rått nationellt alltsedan nyöversättningen av de svenska Tintinalbumen bör­jade lanseras 2004. Flera nya Tintinböcker på svenska kom ut under året, såväl album i lyxutgåvor som facklitteratur. Årets två första månader var utställningen Tintin till sjöss på Sjöhistoriska museet i Stockholm fortfarande öppen för allmänheten. Generation Tintins medlemmar hade fri entré till utställningen under hela visningsperioden.

Det var också på Sjöhistoriska museet som året tog sin början aktivitetsmässigt för föreningen. Den 12 februari höll Björn Wahlberg föredrag om »Tintin, Hergé och den klara linjens hemlighet« inför en intresserad skara. Redan helgen därefter var det dags för föreningens första familjedag på museet. Syftet var att i föreningens anda nå ut till fler generationer Tintinfantaster. Vi kunde glädjande konstatera att ett tjugotal medlemmar tog chansen att ta med sig sina yngre familjemedlemmar för att få en guidad visning av utställningen, lära sig teckna Tintin och delta i en Tintinfrågesport. Christine Östling, som själv varit initiativtagare till hela utställningen, berättade kring föremålen och scenerna. Teckningslärare var serietecknaren Esbjörn Jorsäter. Barnen, och även vi vuxna för den delen, fick på en timme goda kunskaper i hur vi kunde teckna Tintins ansikte med olika anletsdrag och inte minst den karaktäristiska tofsen.

Till SPX08 i Kulturhuset i Stockholm (Small Press Expo, en festival för oberoende och alternativa förlag, fanzinemakare och andra serieintresserade) hade föreningen för första gången ett eget bord, där intresserade kunde få information om föreningen, förhandstitta i årsboken och naturligtvis bli medlemmar. Föreningen stod lördag till söndag den 26–27 april intill Tintinbutiken SPIX och vi kunde också stolt visa upp vår nyinskaffade roll-up, som sedan dess använts flitigt vid föreningens sammankomster.

Torsdagen den 22 maj höll föreningen sitt första årsmöte i Studio 3 på Kulturhuset i Stockholm. Detta är Hergés födelsedatum, som också fastställts som återkommande årsmötesdag. Mötet lockade cirka 80 medlemmar, som kunde ta del av dels en formell årsmötesagenda, dels två gästföreläsare. Dessutom fick mötesdeltagarna sitt eget exemplar av föreningens första årsbok omfattande 96 sidor. Volymen innehåller 16 artiklar om Tintin med fokus på seriens historia i Sverige. Föreningens ordförande Björn Wahlberg tog sig med den övriga styrelsens bistånd snabbt igenom den föreliggande agendan, och de närvarande medlemmarna fick ta del av bland annat den reviderade årsredovisningen och valberedningens förslag till nya förtroendevalda. Föreningens ekonomi konstaterades vara god och handlingarna i ordning, varför mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Den nya styrelsen med 11 ledamöter, varav en nyvald, tackade för förtroendet. Efter en matpaus fortsatte agendan med ett föredrag om »Tintin och naturens okända krafter«, signerat DN-journalisten Clas Svahn. Efter flera uppseendeväckande historier om klotblixtar, meteoriter och solförmörkelser var det så dags för Arne Mossberg att inta scenen. Arne har genom sin historia som förlagschef på Illustrationsförlaget under 1960- och 70-talen haft en framträdande roll för Tintins lansering i Sverige. Arne intervjuades på scenen av Björn Wahlberg, och publiken lyssnade uppmärksamt till Arnes berättelser.

Den 17 augusti deltog föreningen i det traditionsenliga »Världens längsta bokbord« på Drottninggatan i Stockholm. Det dåliga vädret bidrog till en relativt låg värvningsfrekvens, men flera glada Tintinvänner kom ändå förbi och beskrev sin relation till serien. Den 28–31 augusti passerades ännu en milstolpe i föreningens historia – den första organiserade resan, som inte helt oväntat gick till Tintins hem­stad Bryssel. Hela 20 medlemmar, från Umeå till Malmö, tog sig på egen hand ner till Bryssel för att torsdag kväll träffas för tre dagars gemensamma ak­­ti­viteter i huvudstaden. Styrelsemedlemmar­na Ove Brink­heden och Per Jerling hade förberett ett digert schema med de mest kända Tintin- och seriesevärdheterna i Bryssel, och stod också för guidningen i den belgiska huvudstaden. Ur innehållet märks besöket med personlig visning på seriecentret CBBD, middag på en Tintininspirerad restaurang, besök på »Labradorgatan 26«, Hergés födelsehus och senare bostäder, förlagan till professor Bergamottes villa samt Hergés grav och observatoriet i Uccle. Sammantaget kan vi kon­statera att alla deltagare var mycket nöjda med dagarna i Bryssel, och inte minst knöts många nya sociala band inom föreningen.

Den 25–28 september ägde den årliga Bokmässan i Göteborg rum, ett ypperligt tillfälle för föreningen att visa upp sig och värva medlemmar. Dessutom var den brittiske Tintinexperten Michael Farr på plats under helgen, för att tillsammans med Björn Wahlberg leda två Tintinseminarier på mässan. Generation Tintin hade förmånen att få ha ett bemannat besöksbord i Bonnier Carlsens monter på övre plan. Vi kunde konstatera att Tintinintresset är påfallande stort och vi värvade många nya medlemmar. På lördagskvällen intogs en föreningsmiddag på Franska Hörnet med Michael Farr och hans hustru som hedersgäster. Det var sammantaget en mycket lyckad tillställning.

Generation Tintin har också en högst aktiv Göteborgssektion. Under styrelse­medlemmen Peter Söderlinds ledning träffas medlemmar i Göteborgsregionen regelbundet och 2008 hade man sex träffar, däribland ett besök hemma hos Sture Hegerfors som berättade om Hergé och visade sina serieoriginal, ett möte hemma hos GT-medlemmen Sven Eriksson med visning av hans samlingar Tintinprylar med mera, en träff på f.d. flyghangaren Aeroseum i GT-medlemmen Kjell Svenssons regi.

Föreningen höll en låg profil evenemangsmässigt under hösten, vilket förklaras av planeringen inför Tintins 80-årsdag den 10 januari 2009. Men det är hela tiden hög aktivitet på vårt populära forum, och vi skickar (o)regelbundet ut vårt Nyhetsbrev per e-post. Under 2008 hade föreningen också glädjen att kunna hälsa följande personer välkomna som hedersmedlemmar: serieexperten Sture Hegerfors, legendariske illustratören Jan Lööf och den brittiske Tintinexperten Michael Farr.  © GT 2009