Verksamhet 2018

Generation T – Den svenska Tintinföreningens tolfte verksamhetsår blev ett relativt stillsamt år. Föreningen ordnade bland annat sedvanligt årsmöte med hedersgäst och en samlarkväll på Tintinbutiken Art & Office. Föreningen deltog även på Uppsala Comix och Stockholms Internationella Seriefestival. Förutom nedan nämnda evenemang hade föreningen även populära Tintinpubar på Bishops Arms i Gamla stan, Stockholm, andra torsdagen varje månad under hela året. För styrelsens del hölls fem styrelsemöten under året.

Den 27 januari–23 februari pågick en utställning med Tintinmotiv, Hommage – En grafisk resa med Tintin av illustratören och konstnären Owe Gustafson på Seriegalleriet i Stockholm, ett evenemang som föreningen tipsade medlemmarna om.

Den 23 mars var det invigning av den största Hergéutställningen någonsin i Norden, närmare bestämt på Brandts Museum i Odense, Danmark. GT hade tänkt arrangera en guidad resa dit, men det gick tyvärr inte att ordna. Ordförande Björn Wahlberg var på plats vid den kungliga invigningen och föreningen tipsa­de om utställningen till medlemmarna.

Den 15 april medverkade föreningen för andra året i rad på seriemässan Uppsala Comix på Grand mitt i Uppsala. Söndagens seriemarknad bjöd på föreläsningar, work­shops och försäljning. Vi sålde prylar, berättade om föreningen och hade som vanligt med oss ett klurigt Tintin Quiz med fina priser.

Den 3 maj arrangerades evenemanget Serier för barn och unga på Barnboksinstitutet i Stockholm. En av programpunkterna handlade om att översätta tecknade serier, och bibliotekarien Patrik Schylström intervjuade Tintins översättare Björn Wahlberg och Kalle Ankas dito Stefan Diös. Det blev ett intressant och lustfyllt samtal om ett roligt och krävande yrke.

Den 5–6 maj medverkade GT för elfte året i rad på Stockholms Internationella Seriefestival på Kulturhuset i Stockholm, som arrangeras av Serieteket. På seriemarknaden SPX sålde vi prylar och marknadsförde föreningen. Dessutom hade vi som vanligt två svåra men roliga Tintin Quiz med fina priser.

Den 26 maj höll Tintinföreningen sitt elfte årsmöte, för fjärde året i rad i hörsalen på Medelhavsmuseet i Stockholm. Årets årsbok Tintinism 2018 delades ut till alla närvarande medlemmar. Årsboken som blev på 144 sidor innehöll en blandning av artiklar: en intervju med Hergé från 1978, resebrev från Tintin och Milou från 1930-talet, artiklar om yetin och om Tintins 1900-tal, om Hergés betydelse för serieskaparen Charles Burns, om Tintins danska före­bild Palle Huld, en lång essä om den klara linjen och mycket mer. Sedvanligt årsmöte hölls med genomgång av föreningens ekonomi, inval till styrelse etc. En viktig punkt på dagordningen var klubbandet av reviderade stadgar; den första ordentliga genomsynen av föreningens stadgar sedan bildandet 2007.

Därefter var det dags för hedersgästen. Vi hade tidigare bokat in den belgiske serieskaparen Johan De Moor, men han hade tyvärr meddelat att han inte kunde komma på grund av familjeskäl. Med mycket kort varsel ställde då den skicklige illustratören och serieskaparen Per Demervall upp. Per Demervall har tecknat serier som Ulltryfflarna, Röda rummet, Rosenhanes äventyr, Det var inte så länge sen… samt serien om den driftiga vikingaflickan Siri med manus av Pat­ric Nyström. Hans teckningsstil och serier kan med fog ses som ypperliga exempel på den klara linjen, och de påminner i hög grad om mästaren Hergés verk. Per berättade under en högintressant och rolig stund om sitt arbete som illustratör och serieskapare. Per har varit medlem i Tintinföreningen sedan starten och han har designat vår GT-logotyp som pryder årsböckerna, medlemskorten och vår pin. Han illustrerade även vårt medlemskort 2015 med en elegant bild på Hergé samt ett exklusivt julkort till föreningen 2012.

Efter årsmötet och föredraget vidtog en trevlig trerätters middag tillsammans med hedersgästen på restaurang Kornhamnstorg No53 i Gamla stan. Till årsmötet slöt ca 50 medlemmar upp och på middagen deltog drygt 30 personer. Allt som allt var det en mycket lyckad kväll.

Den 24 november höll föreningen en helkväll betitlad Tintinsamlandets fröjder på Tintinbutiken/Art & Office i Gamla stan, Stockholm. Ordförande Björn Wahlberg inledde med en exposé över Tintinsamlandets långa historia, både i Belgien och i Sverige. Det fanns inte så många Tintinprylar på 1930- och 40-talen och det var först på 50-talet som man kan tala om en riktig samlarvurm. Han berättade även om sin egen samling av faktaböcker om Hergé och Tintin. Därefter vidtog styrelsemedlemmen Per Jerling som berättade om sin samling av Tintinprylar och böcker. Sedan berättade styrelsemedlemmen Fredrik Skantz om att samla på framför allt svenska Tintinprylar och han hade även med sig flera trevliga rariteter ur sin eminenta samling, bland annat Tintinsovtäcken, provtryck till albumomslag, Tintindiplom och mycket mer. Butiksägaren Kim Lindeberg berättade om den franska konstnären Marie Leblons klassiska Tintinfigurer i resin och andra sköna ting ur butikens nuvarande och tidigare sortiment. Föreningen bjöd på förfriskningar och snacks. Omkring 20 medlemmar var närvarande och lyssnade intresserat. © GT 2019