Verksamhet 2007

Generation Tintin bildades den 10 feb­ruari 2007 på initiativ av Tintinöversättaren Björn Wahlberg. Samma dag träffades ett antal Tintinvänner i Stockholm för att dra upp riktlinjerna för en Tintinförening. Stadgarna formulerades kort därefter, där föreningens syfte fastställdes till att vara »att föra samman personer som är intresserade av Hergé och Tintins äventyr, samt verka för att öka det allmänna intresset för Tintin«. Ett konstituerande styrelsemöte med sex närvarande ledamöter hölls den 15 april (under året hölls ytterligare fyra styrelsemöten och vid årets utgång var antalet styrelsemedlemmar åtta). De som ingick i den första konstituerande styrelsen var: Björn Wahlberg, Ove Brinkheden, Per Jerling, Fredrik Polland, Fredrik Skantz och Peter Borossy.

Hemsidan, www.generation­tintin.se, sjösattes några dagar senare i april och en  omfattande medlemsvärvning vidtog. Hemsidans forum – medlemmarnas  virtuella mötesplats för information, diskussioner och debatt kring Tintin – kom till under slutet av maj månad. I syfte att spara pengar samt att bejaka den nya tekniken sker den mesta av föreningens kommunikation via e-post och på forumet. Föreningen är även sedan hösten 2007 representerad på Facebook. Medlemsavgiften på 300 kr gav detta första verksamhetsår medlemskap för två år, för både 2007 och 2008, innehållande ett välkomstpaket med medlemskort, ett Tintinalbum signerat av översättaren, diverse attiraljer samt fri entré till Sjöhistoriska museets Tintinutställning och 10 procents rabatt på Tintinbutiken SPIX i Gamla stan. Dessutom får varje medlem föreningens årsbok, Tintiniana, vars första volym publicerades i maj 2008.

Föreningens första framträdande, utöver ett par tidiga pressreleaser, ägde rum i samband med firandet av Hergés 100-årsdag den 22 maj 2007 på Serieteket i Stockholm.  Över 100 personer åt födel­sedagstårta och tog del av Björn Wahl­­bergs hyllningstal och Tintin Quiz, samt en kort information om den nybildade föreningen. Datumet, den 22 maj, fastställdes till att bli Generation Tin­tins årsmötesdag. Invigningen av Tintin till sjöss på Sjö­historiska museet i Stockholm den 25 maj 2007 gav föreningen stor publicitet i form av flera tidningsartiklar och ett SVT-inslag. Föreningen var på plats och värvade flera medlemmar under utställningens första öppningshelg den 26–27 maj. I övrigt anordnade museet flera föredragskvällar under 2007, där både föreningens ordförande och historikern Dick Harrison talade om Tintin. Medlemsantalet i föreningen steg snabbt efter diverse värvningsaktiviteter, bland annat vid Köpmangatans dag den 2 juni i samarbete med Tintinbutiken, och var vid sommaruppehållet uppe i cirka 200. Ett Nyhetsbrev per e-post skapades för att hålla medlemmarna löpande informerade om föreningens verksamhet och evenemang. Under perioden september–december 2007 mejlades fyra Nyhetsbrev ut. Under hösten var föreningen representerad vid bokmässan i Göteborg helgen den 28–30 september 2007. Den då nystartade Göteborgssektionen av för­eningen var på plats och bedrev medlemsvärvning mellan Tintinaktiviteterna i förlaget Bonnier Carlsens och Sjö­historiska museets regi. Vin- & Sprit­historiska museet höll två whiskyprovningar »i kapten Haddocks anda« under oktober och november, och för­ening­en lyckades få till stånd en rabatt till medlemmarna.

»Tintin på skiva« var dock förening­ens stora höstevenemang. Arrangemanget, som ägde rum på Kulturhuset i Stockholm söndagen den 18 november 2007, var en hyllning till teamet bakom LP-skivorna om Tintins äventyr. Hedersgäster var Tomas Bolme, Bert-Åke Varg, Lars Edström och ljudteknikern Ulf Reinhard. De omkring 70 besökarna fick uppleva en rolig och interaktiv eftermiddag med ljuduppspelningar, in­tervjuer, skivsignering och massor av humor och värme när hedersgästerna verkligen bjöd på sig själva. Samtliga medverkande blev givetvis hedersmedlemmar. Föreningen kan dessutom räkna Kjerstin Dellert, Christer Fuglesang, Kristiina Kolehmainen (Serieteket), Arne Mossberg (Carlsen/if) och Karin Nilsson (Bonnier Carlsen) som hedersmedlemmar under 2007. © GT 2008